Holdtilmelding
Sportsgren
Køn
Gr.hal Mandag bane 1 kl 18-19 - 1113
Gr.hal Mandag bane 1 kl 19-20 - 1114
Gr.hal Mandag bane 1 kl 20-21 - 1115
Gr.hal Mandag bane 1 kl 21-22 - 1116
Gr.hal Mandag bane 2 kl 18-19 - 1123
Gr.hal Mandag bane 2 kl 19-20 - 1124
Gr.hal Mandag bane 3 kl 18-19 - 1133
Gr.hal Mandag bane 3 kl 19-20 - 1134
Gr.hal Mandag bane 4 kl 18-19 - 1143
Gr.hal Mandag bane 4 kl 19-20 - 1144
Gr.hal Mandag bane 5 kl 18-19 - 1153
Gr.hal Mandag bane 5 kl 19-20 - 1154
Gr.hal Onsdag bane 1 kl 21-22 - 1316
Gr.hal Onsdag bane 1 kl 18-19 - 1313
Gr.hal Onsdag bane 1 kl 19-20 - 1314
Gr.hal Onsdag bane 1 kl 20-21 - 1315
Gr.hal Onsdag bane 2 kl 18-19 - 1323
Gr.hal Onsdag bane 2 kl 19-20 - 1324
Gr.hal Onsdag bane 3 kl 18-19 - 1333
Gr.hal Onsdag bane 3 kl 19-20 - 1334
Gr.hal Onsdag bane 4 kl 18-19 - 1343
Gr.hal Onsdag bane 4 kl 19-20 - 1344
Gr.hal Onsdag bane 5 kl 18-19 - 1353
Gr.hal Onsdag bane 5 kl 19-20 - 1354
LY.skolen Fredag bane 2 kl 17-18 - 5502
LY.skolen Fredag bane 3 kl 17-18 - 5503
Ly.skolen Fredag bane 1 kl 17-18 - 5501
MOTIONISTER MANDAG / 2000
MOTIONISTER MANDAG OG ONSDAG / 2002
MOTIONISTER ONSDAG / 2001
Miniton 2-9
Bov IF Badminton Senior
UNGDOM 13-19 mandag/onsdag kl 16-18 - 800
UNGDOM 9 - 12 mandag/onsdag kl 16-18 - 700
Gr.hal Mandag bane 1 kl 18-19 - 1113
Gr.hal Mandag bane 1 kl 19-20 - 1114
Gr.hal Mandag bane 1 kl 20-21 - 1115
Gr.hal Mandag bane 1 kl 21-22 - 1116
Gr.hal Mandag bane 2 kl 18-19 - 1123
Gr.hal Mandag bane 2 kl 19-20 - 1124
Gr.hal Mandag bane 3 kl 18-19 - 1133
Gr.hal Mandag bane 3 kl 19-20 - 1134
Gr.hal Mandag bane 4 kl 18-19 - 1143
Gr.hal Mandag bane 4 kl 19-20 - 1144
Gr.hal Mandag bane 5 kl 18-19 - 1153
Gr.hal Mandag bane 5 kl 19-20 - 1154
Gr.hal Onsdag bane 1 kl 21-22 - 1316
Gr.hal Onsdag bane 1 kl 18-19 - 1313
Gr.hal Onsdag bane 1 kl 19-20 - 1314
Gr.hal Onsdag bane 1 kl 20-21 - 1315
Gr.hal Onsdag bane 2 kl 18-19 - 1323
Gr.hal Onsdag bane 2 kl 19-20 - 1324
Gr.hal Onsdag bane 3 kl 18-19 - 1333
Gr.hal Onsdag bane 3 kl 19-20 - 1334
Gr.hal Onsdag bane 4 kl 18-19 - 1343
Gr.hal Onsdag bane 4 kl 19-20 - 1344
Gr.hal Onsdag bane 5 kl 18-19 - 1353
Gr.hal Onsdag bane 5 kl 19-20 - 1354
LY.skolen Fredag bane 2 kl 17-18 - 5502
LY.skolen Fredag bane 3 kl 17-18 - 5503
Ly.skolen Fredag bane 1 kl 17-18 - 5501
MOTIONISTER MANDAG / 2000
MOTIONISTER MANDAG OG ONSDAG / 2002
MOTIONISTER ONSDAG / 2001
Miniton 2-9
Bov IF Badminton Senior
UNGDOM 13-19 mandag/onsdag kl 16-18 - 800
UNGDOM 9 - 12 mandag/onsdag kl 16-18 - 700